facebook" ŞEKER AMELİYATI NEDİR? | Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Ameliyatı Yorumları
Disable Preloader

Halk arasında sıkça bahsedilen “Şeker ameliyatı” aslında doğru bir adlandırma değildir. Çünkü bu adlandırma ile sanki bu isimde bir operasyon türü varmış gibi bir algı oluşmaktadır. Oysa şeker hastalığına, yani tip 2 diyabete faydası olan bir çok operasyon türü vardır. “Şeker ameliyatı” tek bir operasyon türü değildir.

Kimler Şeker Ameliyatı Olabilir?

Şeker hastalığına fayda sağlayan tüm bu operasyonlar aslında her biri “obezite cerrahisi” türleridir. Obezite cerrahisi türlerinin temel amacı zayıflama ve beraberinde var olan pek çok yandaş hastalıktan kurtulmaktır. Obez hastalara uygulanması öngörülmekte olup ve vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzeri olan ve optimal yaşam şekli ve tıbbi tedavilere rağmen düzeltilemeyen (kontrol edilemeyen) glisemik kontrollü Tip-2 diyabetli hastalarda düşünülebilir. Başka bir deyişle, zayıf olup tip2 diyabeti olana uygulanması doğru ve uygun değildir.

Metabolik Cerrahi

Obezite cerrahisinde “bağırsak bağlantılı” olan neredeyse tüm mide operasyonu türlerinin tip2 diyabet hastalığına çok olumlu etkileri vardır. Obezite Cerrahisinin ana amacı şeker hastalığından kurtulmak olduğu zaman “metabolik cerrahi” adlandırması da sıkça kullanılabiliyor ve bu doğru bir adlandırmadır.

Şeker Ameliyatı Türleri Neler?

“Bağırsak bağlantılı” operasyon türleri ise
* Rny Gastrik Bypass
* Mini gastrik Bypass
* Duodenal Switch - BPD
* Sadi-S
* Transit Bipartisyon

Önemli bilgi; sadece ilk 4 operasyon uluslararası obezite cerrahisi federasyonu tarafından resmi olarak tanınmaktadır.

Şekerden Kurtulma İhtimali Nedir?

Hastadaki şeker durumu ne kadar yeni tespit edildiyse ve ne kadar az ilaç kullanıyorsa, şeker hastalığından tamamen kurtulma ihtimali o kadar yüksektir.. bu oran 95% lere kadar çıkabilir.

TİP 1 DİYABET İçin Çözüm Var Mı?

Tip 1 diyabet için bu tür operasyonların uzun vade sonuçları belirsizliğini koruyor ve bu faydalı/etkili olacağına dair yeterli bilimsel veri ve kanıt bulunmamaktadır. Bu sebeple merkezimizde tip 1 diyabet hastalarına bu tür operasyonları uygulamıyoruz.

HBA1C Değeri Nedir ?

Şeker hastalığı durumu konusu hakkında fikir veren en önemli parametrelerden biri HbA1C değeridir. HbA1C değeri son 2 ila 3 aydaki ortalama kan şekeri seviyenizi yansıtır. HbA1c seviyesi ne kadar yüksekse, kan şekeri kontrolü de o derece zayıftır demektir ve diyabet komplikasyonları riski de o derece yüksek olur.

Şeker Ameliyatı Mekanizması Nedir?

Bu tür operasyonlarda pas geçilen bağırsak kısmında oluşan hormonal değişiklikler, vücutta var olan insulin rezervlerinin daha etkili kullanılmasını sağlar. Buna ek olarak hasta zayıfladığında vücuttaki yağ dokusu ve insulin direnci azalır ve şeker metabolizmasında olumlu değişiklikler meydana gelir.

Adlandırmanın Önemi

"Şeker ameliyatı” adlandırması bu sebeple ticari amaçlı kullanıldığını düşündüğüm bir adlandırmadır. Tip2 diyabet hedefli metabolik cerrahi adlandırması çok daha etik ve doğru bir tanımlamadır.Mide Küçültme ameliyatları hakkında fiyat ve bilgi almak için lütfen randevu formumuzu doldurun.

Yazar : Op.Dr. Fakı Akın