Disable Preloader

REVİZYONEL OBEZİTE CERRAHİSİ

REVİZYONEL BARİATRİK CERRAHİ

Revizyonel obezite cerrahisi, hastaya daha önce uygulanmış ancak yetersiz veya başarısız sonuçlar alınmış olan obezite ameliyatlarının, başka obezite cerrahisi yöntemleri ile değiştirilmesidir.

Mide kelepçesi

Op. Dr. Fakı Akın bugüne kadar, gerek Belçika’ da görev yaptığı dönem gerekse ülkemizde 150' nin üzerinde revizyonel obezite ameliyatı gerçekleştirmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların süresi daha önce yapılmış olan ameliyata bağlı olup, genellikle 1-3 saat sürer.
Hastanın hastanede kalış süresi ise 3 - 4 gecedir.

Hangi tür obezite ameliyatlarını revize edebiliyoruz:

  • Mide kelepçesi operasyonunu rny gastrik bypass operasyonuna çevirme
    En sık gerçekleştirilen revizyonel cerrahi türüdür. Daha önceden uygulanmış olan mide kelepçesi çıkartılıp mide bypass ameliyatı gerçekleştirilir. Her 10 vakadan 8'inde, kelepçenin çıkarılması ve bypassa çevrilmsie tek bir ameliyat içerisinde gerçekleşir. Mide kelepçesi mideyi çok tahriş ettiyse mide bandı çıkartılıp 3 ay sonra mide bypass ameliyatı gerçekleştirilir.
  • Tüp mide operasyonunu rny gastrik bypass operasyonuna çevirme
  • Tüp mide operasyonu üzerine mide kelepçesi yerleştirme
  • Tüp mide operasyonu sonrası tekrar tüp mide (re-sleeve)
  • Mide kelepçesi operasyonunu tüp mide operasyonuna çevirme
  • RNY gastrik bypass operasyonu üzerine mide kelepçesi yerleştirme
  • RNY gastrik bypass operasyonunda bağırsak bağlantısını uzatmak