Disable Preloader

GENEL BİLGİLER

Dünya Obezite Cerrahisi Federasyonu tarafından son bildirisinde kitle indeksi 30'u geçen hastalarda da cerrahi yöntemleri ciddi bir şekilde düşünülmesi ve doktorun uygun gördüğünde uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır.

obezite cerrahisi

Kimler obezite cerrahisi için uygundur?

Bunun için aşağıdaki koşullar yerine getirilmeli;
 • Vücut kitle indeksi en az 30 olmalı
 • Obezite sebebiyle birden fazla yandaş rahatsızlığınız olmalı (reflü, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, eklem ağrıları, karaciğer yağlanması, yüksek kolesterol, migren, polikistik over, astım, koah, nefes darlığı, horlama vb.)
 • İlaç veya alkol bağımlılığı olmamalı
 • Karaciğer sirozu olmamalı
 • Aktif kanser vakası olmamalı
 • Son 1 yıl içinde kalp krizi geçirmiş olmamalı
 • İleri derece kalp yetmezliği olmamalı


Obezite cerrahisi, bilimsel adıyla bariatrik cerrahi, birçok seçenekten oluşmaktadır.
Her hasta için, kendisine uygun olan cerrahi yöntem, ameliyat öncesi gerçekleştirilen çeşitli görüşme ve değerlendirmelerden sonra belirlenir. Uygun cerrahi yöntemin belirlenmesinde, kişinin yeme içme alışkanlıkları ve operasyondan sonraki beklentisi belirleyici olmaktadır.

Tarafımızca gerçekleştirilen obezite cerrahisi çeşitleri:


Yukarıda listelenen tüm obezite cerrahisi çeşitleri, laparoskopik (kapalı yöntem) ile gerçekleştirilmektedir.

Operasyonlarımızın laparoskopik olarak gerçekleştiriliyor olması pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir;

 • Operasyon yaraları küçük kesilerden oluşur ve sonraki süreçte estetik olarak da rahatsızlık vermez.
 • Operasyon süresi kısalır.
 • Sürenin kısalması ile beraber, narkoza maruz kalım süresi ve sonrasında narkoz sebepli şikayetler azalır.
 • Operasyon sonrası enfeksiyon riski çok daha düşüktür.
 • Hastanede kalış süresi daha kısadır.

Ameliyat öncesi hastalarımız geniş çaplı tıbbi araştırmadan geçirilip, diyetisyen eşliğinde takip ediliyor.